maanantai 14. marraskuuta 2022

Tamperelainen savuton raitis joulupukki palveluksessanne pääsääntöisesti marraskuusta joulukuun loppuun,toki muulloinkin jos pukin tarvetta on, niin on valmiutta tarjolla avuksenne joulupukkina

Hervannan Joulupukki Jouluisin Lempäälä Pirkkala Ylöjärvi Kangasala 044-3380291 kuva jouluaatolta 2021 

Tamperelainen savuton raitis joulupukki palveluksessanne pääsääntöisesti marraskuusta joulukuun loppuun,toki muulloinkin jos pukin tarvetta on, niin on valmiutta tarjolla avuksenne joulupukkina

E-mail: Joulupukkipalvelu@gmail.com 
+ 044-3380291 whatsup

(Ei kiitos vanhanaikaisia tekstareita)

( Keskitän palveluitani tähän mainittuun joulupukkipalvelu@gmai.com sähköpostiin, koska apupukkeja harvemmin saa enää jotka olisivat autollisia, savuttomia, raittiita ja joilta vielä pukkin ominaisuudetkin sujuvat)

-------------------

------

keskiviikko 29. joulukuuta 2021

Tamperelainen savuton raitis joulupukki palveluksessanne pääsääntöisesti lokakuusta joulukuun loppuun,toki muulloinkin valmiutta on tarjolla


Tamperelainen savuton raitis joulupukki palveluksessanne pääsääntöisesti lokakuusta joulukuun loppuun,toki muulloinkin valmiutta on tarjolla

Tiedustelut tilaukset ensisijassa sähköpostilla 

Joulupukkipalvelu@gmail.com

044-3380291 whatsup

Joulupukki Tampere 29.12.2021 Joulun sanomaa arkena ja pyhisin tilauksesta 044-3380291 Joulupukkipalvelu@gmail.com pic26https://weihnachtsmann-joulupukki.blogspot.com/

------------------------------------------------------------

perjantai 26. joulukuuta 2014

Joulupukin vaalivinkit: Eduskuntavaaleissa 2015 maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita eduskuntaan. Mokuttajat tekevät hallaa kansalle kansantaloudellemme, sekä turvallisuudentarpeellemme


Joulupukin vaalivinkit: Eduskuntavaaleissa 2015 maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita eduskuntaan. Mokuttajat tekevät hallaa kansalle kansantaloudellemme, sekä turvallisuudentarpeellemme

Joulupukin ykkösehdokas Pirkanmaalla on Heikki Luoto perussuomalainen sikaniska perusjuntti aidosti härmäläinen hervantalainen


Muutoksen kärkiehdokkaana James Hirvisaari: Muutos asuu sydämissämme: Rajaton maahanmuutto ja islamisaatio seis alueillemmeEmme kaipaa islamin lähettiläitä vaan jouluisaan tapaan sikataloutemme ja perinteidemme puolustajia eduskuntaan ja europarlamenttiin sitä seuraavissa

Joulupukki Weihnachtsmann-------------------------------------------


----------------------------------------

http://weihnachtsmann-joulupukki.blogspot.fi/

----------------------------

lauantai 21. joulukuuta 2013

Weihnachtsmann aus Finnland Joulupukki Suomesta E-mail: SuomenJoulupukki@gmail.com antaa joululahjavinkin tulevalle vuodelle: Jussi Halla-aho europarlamenttiin islam- ja maahanmuuttokriitikkona

Weihnachtsmann aus Finnland Joulupukki Suomesta 
E-mail: SuomenJoulupukki@gmail.com
phone: 044-3380291

Gute Weihnachte fur alle Leute
Hyvää Joulua kaikille ihmisille

Weihnachtsmann / Joulupukki Suomi

Meidän Joulupukki, kuten Jeesus Kristus on vielä valkoinen, punanuttu, puuhkalakki Taruolento iätön, tietäjä iänikuinen. Apunaan Joulupukilla on erilaisina tonttuina pienistä metsänelävistä punatulkuista alkaen suuren suuriin aikuisiin, jotka tarvittaessa toimivat apunaan yhteisen Joulumme onnistumiseksi.


Tämä pukki ei ole matkannut Päiväntasaajalta, eikä Mustasta Afrikasta, eikä "lentävien taikamattojen allah akkubar" tahojen kamelintaluttajien parista, vaan on kotoisin Suomen valkoisilta hangilta Pohjolastamme, jään ja lumen maasta Korvatunturilta.Paras yhteinen pitkän ajan joululahjamme on monikulttuurisuuden ja islamisoittamisemme vastustaminen kuten viime sodissamme, niin että alkuperäkansamme menestyvät äidinkielellään ilman että käy niin, että emme omassa maassamme saa enää palvelua ja opastusta kouluissa, busseissa, sairaaloissa jne.

EU:n eurovaaleissa 2014 äänestäkää aitoja ajattelevia suomalaisia vaihtoehtoja maahanmuutto- ja islamkriittisten tahojen joukosta. 

Joulupukin oma suosikki Europarlamenttiin on islam- ja maahanmuuttouskovaisten vastavoima Jussi Halla-aho (PS).

Tutustukaa Jussi Halla-ahon ajatuksiin
http://www.halla-aho.com/scripta/ kirjoituksiensa kautta

Ohessa malliksi jouluinen Jussi Halla-ahon sanoma siitä kuinka suomalaisista aiotaan tehdä yhä enempi orjia ja rahoittajia muille maille vierahille ja heidän kansalaisilleen:
-----------------------------------------------
9.12.2013

Toimeentuloperäistä maahanmuuttoa

Eduskunnan kyselytunnilla 5.12.2013 käsiteltiin ns. yhdistelmälupadirektiiviä ja siihen liittyviä, eduskunnan käsittelyssä olevia hallituksen esityksiä, jotka avaavat suomalaista sosiaaliturvaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville ulkomaalaisille.
Esitin kyselytunnilla kolme kysymystä, joista viimeinen (videolla ajassa 17:48) liittyi ulkomaalaislain ja toimeentulotukilain väliseen ristiriitaan. Ulkomaalaislain lähtökohtana on, että ulkomaalaisen tulee eräitä laissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta huolehtia omasta toimeentulostaan ilman, että hän toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen. Jos ulkomaalaisen toimeentulo perustuu yhteiskunnan tukeen, maassaoleskelun edellytykset eivät täyty. Tämä koskee niin EU-kansalaisia kuin muitakin.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) kuitenkin estää sosiaaliviranomaisia luovuttamasta oma-aloitteisesti tietoja oleskelulupaviranomaiselle eli Maahanmuuttovirastolle. Tästä johtuen viimeksi mainittu saa varsin harvoin tietää ulkomaalaisen toistuvasta toimeentulotukeen turvautumisesta. Salassapitomääräykset näin ollen estävät ulkomaalaislain toteutumisen ja käytännössä pakottavat sosiaaliviranomaisen kyseisen lain vastaiseen menettelyyn.
Maahanmuuttoviranomaisella on toki mahdollisuus erikseen pyytää sosiaaliviranomaiselta toimeentulotukeen liittyviä tietoja yksittäisen ulkomaalaisen osalta, mutta on selvää, että Maahanmuuttovirasto ei voi ryhtyä tällä tavoin selvittämään kymmenien tuhansien maassa oleskelevien ulkomaalaisten mahdollista toimeentulotukiasiakkuutta.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston eduskunnan Hallintovaliokunnalle antaman lausunnon mukaan ulkomaalaisten toimeentulotuen saajien määrä pääkaupungissa kasvaa koko ajan. Vuonna 2009 tukea sai 6065 ulkomaalaista kotitaloutta, ja vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä tällaisia talouksia oli jo 8880. Lukuihin eivät sisälly turvapaikanhakijat. Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2009 alkaen aktiivisesti esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että epäselvää ja ristiriitaista tilannetta selkiinnytettäisiin lainsäädännöllä.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 20.5.2010 työryhmän, jonka pohdittavana oli "ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen". Työryhmän loppuraportti julkaistiin 30.12.2011. Raportissaan työryhmä esitti "lähes yksimielisesti", että sosiaaliviranomaisen salassapitomääräyksiä tässä nimenomaisessa asiassa purettaisiin, ja että toimeentulotuesta päättävä viranomainen voisi oma-aloitteisesti antaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle tiedon toistuvasta toimeentulotuen myöntämisestä ulkomaalaiselle.
Työryhmän muutosesitys ei ole kahden vuoden aikana edennyt lainkaan.
Kyselytunnilla 5.12.2013 peruspalveluministeri Susanna Huovinen vastasi asiaa koskevaan kysymykseeni seuraavasti:
"Tämä asia on noussut täällä eduskuntakeskustelussa aiemminkin esille, ja olen jo silloin kertonut, että meillä on parhaillaan työryhmä, joka selvittää toimeentulotuen ... myöskin erityistilanteita, joissa toimeentulotukea maksetaan, ja tätäkin asiaa tullaan tuossa työryhmän työssä tarkastelemaan."
Jäi täysin epäselväksi, mihin työryhmään ministeri Huovinen viittasi. Kysymykseni koski sitä, että toimeentulotukea koskevan lain salassapitomääräykset estävät ulkomaalaislain toteutumisen, ja tätä ongelmaa pohtimaan ministeriö asetti työryhmän jo toukokuussa 2010. Työryhmä jätti joulukuussa 2011 raporttinsa, jossa se esitti toimeentulotukilain 14 §:n muuttamista siten, että toimeentulotukea myöntävä viranomainen voisi antaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle tiedon toistuvasta toimeentulotuen myöntämisestä ulkomaalaiselle.
Jätän 9.12.2013 kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen ministeri Huoviselta sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolta, a) miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut vuonna 2010 asetetun työryhmän raportin pohjalta lakiesitystä toimeentulotukilain muuttamiseksi, ja b) mihin työryhmään Huovinen viittasi eduskunnan suullisella kyselytunnilla 5.12.2013.
Totean lopuksi omana kantanani (jota tulen tarvittaessa edistämään lakialoitteella), että toimeentulotuesta päättävälle viranomaiselle tulisi oikeuden sijasta asettaa velvollisuus antaa mainitunkaltaiset tiedot maahanmuuttoviranomaiselle. Harkintaan perustuva oikeus vaarantaa ulkomaalaislain toteutumisen ja on siten veronmaksajan intressien vastainen, mutta se myös asettaa Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä kunnassa nämä asuvat ja kenen kanssa he toimeentulotukiasioissaan asioivat.


----------------------------------

Toimikaa oikein niin alkuperäisten suomalaisten kansakunta Suomi menestyy ja voi hyvin.

Oikein hyvää ja antoisaa, sekä jatkossa valkoisempaa Joulua. Nythän on ilmeistä, että saimme kiusaksemme kuraisen ja mustan joulun.

Pyrkikäämme kohti valkeutta ajatuksin puhtain, mustan tulevaisuuden sijaan.

Joulupukki jakaa risuja ja antaa keppiä maan hallitukselle ja niille kansanedustajille, jotka ovat vastuussa Suomen heitteillejätöstä mm. mustan tulevaisuuden orjankahleiden taonnasta mm EU-tukina, "kehitysapuna", holtittomasta pakolaisten vastaanotosta, miehitettyjen alueidemme kysymyksen vaikenemisesta, jne

Joulupukki


-------------------------------------------------------

Joulupukin lahjatoive koko Suomen kansalle:

Weihnachtsmann aus Finnland Joulupukki Suomesta antaa joululahjavinkin tulevalle vuodelle: Jussi Halla-aho europarlamenttiin islam- ja maahanmuuttokriitikkona

-------------

http://weihnachtsmann-joulupukki.blogspot.fi/

-----------------